Výukové CD-ROMy, hry, programy

Úvod:
Výhody výukových programů na CD-ROM

Výukové CD-ROMy, programy a hry se dají velmi dobře využívat jak v domácí přípravě žáků, tak při výuce na školách. Díky interaktivitě a multimediálnosti jsou nesrovnatelně lepším pomocníkem při výuce, než klasické tištěné učebnice. Mnoho vzdělávací programů obsahuje různé obrázky, fotografie, ale také animace a videoukázky, které usnadňují výuku daného předmětu. Využití počítače ve výuce není jen záležitostí technických předmětů, jako jsou matematika, fyzika, apod. Na CD-ROMech naleznete výuku cizích jazyků, češtiny, dějepisu, či zeměpisu, pomohou vám s přírodopisem a dokonce i při hodinách hudební výchovy.

Následuje přehled některých výukových titulů na CD ROM z různých kategorií:

1. díl

Angličtina na CD ROM

Programy pro výuku angličtiny na CD ROM, jsou díky svému bohatému obsahu, interaktivitě a multimediálnosti nesrovnatelně lepším pomocníkem při výuce, než klasické tištěné učebnice.

Výběr z nabídky CD ROM pro výuku angličtiny:

Angličtina Express
Tato unikátní jazyková interaktivní učebnice na CD-ROM pro samouky je určena všem, kteří se chtějí rychle naučit anglicky na začátečnické úrovni. Obsahuje více než 340 receptů, po jejichž aktivním zvládnutí se budete schopni anglicky domluvit, přečíst si jednoduché anglické texty, získáte základní znalosti anglické gramatiky a aktivně zvládnete slovní zásobu v rozsahu 800 slovíček a frází, naučíte se správnou výslovnost.


Angličtina Elements, kompletní kurz
Moderní kurz pro výuku angličtiny na CD-ROM vycházející z osvědčených učebnic nakladatelství Max Hueber Verlag GmbH. Komplexní kurz anglického jazyka, využívající nejmodernější multimediální technologie. CD-ROM přináší studium současné, aktuální formy živého anglického jazyka, a představuje tak optimální přípravu na okamžité uplatnění nabytých znalostí v praxi. Nechybí nácvik výslovnosti a porozumění rodilým mluvčím. Kurz je značně rozsáhlý: vhodný pro úrovně od začátečníků po pokročilé! Hlavní rysy: 380 hodin intenzivního studia | přes 850 stran textu | 1 700 cvičení a testů | více než 5 000 nových slovíček a frází | 2 650 obrázků a fotografií | výklad gramatiky | česko-anglický a anglicko-český slovník | metoda RE-WISE pro intenzivní paměťové učení, nácvik výslovnosti.


Language Teacher 2004 - angličtina
Language Teacher je program pro výuku angličtiny na CD ROM. Naučí vás slovní zásobu, gramatiku, konverzaci a nakonec i idiomatické obraty a fráze. Je určen pro všechny stupně pokročilosti od obrázkové výuky pro nejmenší, přes výuku základních 1200 slov, kompletní výuku gramatiky, konverzaci 30 různých témat až po skutečně složité fráze a obraty pro studenty na velmi vysoké úrovni. Namluveny jsou všechny jednotlivé výukové věty a samostatně je namluveno přes 30 000 výukových slov a tvarů slov.


Český jazyk na CD ROM

Vzdělávací software a programy na CD ROM pro výuku českého jazyka nejen pro školy.

Výběr z nabídky CD ROM pro výuku češtiny:

Český jazyk přijímací zkoušky na SŠ
Moderní program na CD-ROM pro přípravu k přijímacím zkouškám z českého jazyka na SŠ a gymnázia. 40 variant písemných prací. Každá obsahuje doplňovací cvičení z českého jazyka, korektury textu, úlohy z jazyka (hláskosloví, tvarosloví, skladba, sloh, slovní zásoba) a z literatury. Řešení je omezeno časovým limitem a je hodnoceno body, procenty i známkou. Program Český jazyk přijímací zkoušky na SŠ umožňuje též tisky zadání pro žáky a správných řešení pro učitele.


TS Český jazyk 4 (pravopisná cvičení)
Výukový CD-ROM z českého jazyka je určen k zábavnému a velmi efektivnímu procvičování a zdokonalování pravopisných znalostí žáků. Díky své modulární stavbě a možnosti individuálního nastavení obtížnosti procvičovaných jevů mohou tento program využívat žáci již od 2. třídy ZŠ. Program TS Český jazyk 4 (pravopisná cvičení) je velmi vhodný také pro žáky se specifickými poruchami učení a pro přípravu na přijímací zkoušky na SŠ. Výjimečnost tohoto dílu spočívá především v zařazení atraktivní dobrodružné hry, kterou svým nezaměnitelným a jedinečným způsobem namluvil Jiří Lábus. Žáci tak mohou češtinu procvičovat také pomocí zábavné hry. Možnost tisku pracovních listů.


Český jazyk PONškola
Program pro výuku češtiny na CD-ROM je určen pro žáky od 2. ročníku ZŠ. Hravou formou se děti seznamují s pravopisným učivem na prvním i druhém stupni ZŠ. Pro opakování pravopisu je vhodný pro žáky vše ročníků ZŠ. Rozšíří si také slovní zásobu a upřesní si významy slov. Široké možnosti nastavení probíraného učiva umožňují postupnou výuku i prověření znalostí. Rozmanité hry i slovní hodnocení pomáhají udržet zájem a motivují děti ke zlepšování vědomostí. Pomocí programu Český jazyk PONškola můžete též připravit pracovní listy ze všech okruhů pravopisného učiva.


Výuka psaní všemi deseti prsty

Program "All Ten Fingers" Vás snadno naučí psát všemi deseti rychle a přesně.
Vychází z odborných dlouholetých znalostí psaní na psacích strojích a je již více než deset let používán k plné spokojenosti studentů i vyučujících na mnoha školách v České republice.

Psaní všemi deseti se pro Vás stane stejnou samozřejmostí jako psaní rukou.


Matematika na CD-ROM

Vzdělávací software a programy na CD ROM pro výuku matematiky nejen pro školy.

Výběr z nabídky CD ROM pro výuku matematiky:

Chytré dítě - Matematika 2+3
Multimediální vzdělávací program na CD-ROM Matematika 2+3 je určen pro 2. a 3. třídu ZŠ, je to pokračování úspěšného programu Matematika 1. Geometrie naučila lidi myslet, byla na počátku různých věd a činností, u dětí je třeba ji velmi důrazně podporovat. Na CD-ROM učitel Bajtík dětem vysvětluje základní principy geometrie a matematiky.


LangMaster Matematika 1 (12-16 let)
Kvalitní vzdělávací CD-ROM pro výuku matematiky nejen pro školáky. Přesvědčte se, že matematika může být nejen zajímavá, ale také krásná a zábavná. Probíraná témata: Racionální čísla; Procentový počet; Algebraické výrazy; Funkce; Lineární rovnice a nerovnice o jedné neznámé; Souměrnost; Úhly v kružnici.


TS Matematika pro prvňáčky
Pěkný výukový CD-ROM na matematiku - obsahuje výukové programy procvičující zábavnou formou učivo matematiky v 1. ročníku ZŠ. Titul je zpracován v souladu se schválenými osnovami. Všechny úkoly jsou zadávány grafickou formou a mluveným slovem, psaný text se vzhledem k věku dětí v programu prakticky vůbec nevyskytuje. Velká pozornost je věnována slovním úlohám. Oslovuje v dětech jejich zvídavost a snahu po objevování.